Đường đến shop Bigsize Tôn đức thắng

Nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Tôn đức thắng, Ngõ 162B tôn đức thắng

Nếu đi từ hướng Quốc tử giám thì bạn đi qua Nhà thờ hàng bột một đoạn sẽ thấy Ngõ 162B tôn đức thắng ( đầu ngõ có cửa hàng Bitis)

Nếu đi từ hướng ngã năm Ô chợ dừa thì bạn đi đến ngõ Văn chương sẽ thấy bên đường Ngõ 162B tôn đức thắng ( đầu ngõ có cửa hàng Bitis)

Vào ngõ 162B tôn đức thắng tầm 100m tới nghách 10 , rẽ phải

Thời gian mở cửa : 10h sáng – 6h tối hàng ngày ( vui lòng gọi trước khi đến )

Điện thoại : 0978691133

************************

The way to the shop Bigsize Ton Duc Thang

Located in a small alley in Ton Duc Thang Street, Lane 162B Ton Duc Thang
If you go from the direction of Quoc Tu Giam, you will go through the Hang Bot church a little and you will see Lane 162B Ton Duc Thang (at the beginning of the alley there is a Bitis store).
If you go from the direction of the intersection of O Cho Dua, you go to Van Chuong lane and you will see the side of the alley 162B Ton Duc Thang (at the beginning of the alley there is a Bitis store).
Enter lane 162B Ton Duc Thang about 100m to alley 10, turn right to house number 2
Opening time: 10:00am – 6:00pm daily (please call before coming)
Phone: 0978691133